Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » chủ nhật, ngày 04/12/2022

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27-11-2022

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
92
70
39
G7
719
047
732
G6
0566
8887
8101
2969
1403
3901
4523
7875
7632
G5
3968
4840
4577
G4
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
G3
80386
26583
16209
14332
13683
95581
G2
54256
06214
26728
G1
68987
24415
25923
ĐB
807460
236392
392878
Đầu Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 1 3,1,6,3,9 7,6
1 9,2 4,5 -
2 6 9 3,8,3
3 6 2 9,2,2
4 - 7,0 5
5 6 - 6
6 6,8,0 9,8 0
7 2,9 0,4 5,7,7,8
8 7,6,3,7 2,0 9,3,1
9 2,4,8 2 -