Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 767 341
G.2 358 750 889 157
G.3 031 338 913 587 529 448
KK 054 512 643 489 322 597 362 161
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 767, 341 52 1.000.000
G.2 358, 750, 889, 157 85 350.000
G.3 031, 338, 913, 587, 529, 448 145 210.000
G.KK 054, 512, 643, 489, 322, 597, 362, 161 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 65 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4440 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/11/2022

G.1 699 477
G.2 785 528 031 637
G.3 881 894 929 865 181 107
KK 086 551 627 992 459 607 008 737
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 699, 477 39 1.000.000
G.2 785, 528, 031, 637 62 350.000
G.3 881, 894, 929, 865, 181, 107 78 210.000
G.KK 086, 551, 627, 992, 459, 607, 008, 737 116 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/11/2022

G.1 907 660
G.2 318 257 129 657
G.3 127 194 965 558 084 451
KK 329 055 041 173 044 980 851 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 907, 660 26 1.000.000
G.2 318, 257, 129, 657 82 350.000
G.3 127, 194, 965, 558, 084, 451 110 210.000
G.KK 329, 055, 041, 173, 044, 980, 851, 046 142 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4244 40.000

XS Max 3D thứ 2, 07/11/2022

G.1 518 503
G.2 951 270 793 844
G.3 137 832 349 468 703 488
KK 391 272 529 608 095 856 219 061
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 518, 503 33 1.000.000
G.2 951, 270, 793, 844 59 350.000
G.3 137, 832, 349, 468, 703, 488 143 210.000
G.KK 391, 272, 529, 608, 095, 856, 219, 061 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4562 40.000

XS Max 3D thứ 2, 31/10/2022

G.1 996 362
G.2 856 336 860 846
G.3 858 306 546 538 470 843
KK 334 048 350 621 734 899 405 486
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 996, 362 35 1.000.000
G.2 856, 336, 860, 846 59 350.000
G.3 858, 306, 546, 538, 470, 843 108 210.000
G.KK 334, 048, 350, 621, 734, 899, 405, 486 117 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3320 40.000

XS Max 3D thứ 2, 24/10/2022

G.1 066 757
G.2 169 964 523 286
G.3 017 611 029 582 777 673
KK 094 929 721 788 300 597 197 560
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 066, 757 50 1.000.000
G.2 169, 964, 523, 286 77 350.000
G.3 017, 611, 029, 582, 777, 673 163 210.000
G.KK 094, 929, 721, 788, 300, 597, 197, 560 163 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 385 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4647 40.000

XS Max 3D thứ 2, 17/10/2022

G.1 926 246
G.2 552 565 826 956
G.3 932 471 452 718 628 163
KK 278 482 836 598 873 392 327 673
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 926, 246 60 1.000.000
G.2 552, 565, 826, 956 71 350.000
G.3 932, 471, 452, 718, 628, 163 214 210.000
G.KK 278, 482, 836, 598, 873, 392, 327, 673 155 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 557 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4766 40.000

XS Max 3D thứ 2, 10/10/2022

G.1 385 688
G.2 739 134 235 584
G.3 676 539 648 038 020 308
KK 549 208 792 052 482 209 218 709
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 385, 688 33 1.000.000
G.2 739, 134, 235, 584 108 350.000
G.3 676, 539, 648, 038, 020, 308 120 210.000
G.KK 549, 208, 792, 052, 482, 209, 218, 709 163 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 527 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5070 40.000

XS Max 3D thứ 2, 03/10/2022

G.1 247 628
G.2 784 471 601 822
G.3 605 536 589 554 220 296
KK 197 712 827 025 725 927 563 348
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 247, 628 52 1.000.000
G.2 784, 471, 601, 822 55 350.000
G.3 605, 536, 589, 554, 220, 296 167 210.000
G.KK 197, 712, 827, 025, 725, 927, 563, 348 137 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 9 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 704 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4132 40.000

XS Max 3D thứ 2, 26/09/2022

G.1 796 167
G.2 707 426 891 533
G.3 214 827 208 596 167 736
KK 712 991 955 748 126 859 391 360
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 796, 167 31 1.000.000
G.2 707, 426, 891, 533 102 350.000
G.3 214, 827, 208, 596, 167, 736 84 210.000
G.KK 712, 991, 955, 748, 126, 859, 391, 360 158 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 90 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 495 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5007 40.000
1 2 3 4 ... 19 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.