Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

979

886

G.2

259

959

515

473

G.3

847

804

769

403

060

855

KK

723

208

501

785

318

381

245

510

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 979, 886 50 1.000.000
G.2 259, 959, 515, 473 104 350.000
G.3 847, 804, 769, 403, 060, 855 59 210.000
G.KK 723, 208, 501, 785, 318, 381, 245, 510 115 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2823 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/03/2023

G.1

441

498

G.2

494

381

121

561

G.3

400

134

765

961

487

459

KK

200

075

710

549

158

016

057

206

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 441, 498 29 1.000.000
G.2 494, 381, 121, 561 84 350.000
G.3 400, 134, 765, 961, 487, 459 85 210.000
G.KK 200, 075, 710, 549, 158, 016, 057, 206 147 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 269 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3155 40.000

XS Max 3D thứ 2, 13/03/2023

G.1

038

398

G.2

750

435

846

046

G.3

398

944

120

732

956

441

KK

162

577

515

680

777

799

372

501

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 038, 398 48 1.000.000
G.2 750, 435, 846, 046 69 350.000
G.3 398, 944, 120, 732, 956, 441 119 210.000
G.KK 162, 577, 515, 680, 777, 799, 372, 501 182 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4381 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/03/2023

G.1

821

057

G.2

824

839

293

507

G.3

847

605

873

220

086

877

KK

859

550

896

449

394

356

967

297

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 821, 057 21 1.000.000
G.2 824, 839, 293, 507 76 350.000
G.3 847, 605, 873, 220, 086, 877 72 210.000
G.KK 859, 550, 896, 449, 394, 356, 967, 297 125 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 78 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 218 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3276 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/03/2023

G.1

746

674

G.2

912

442

506

112

G.3

231

842

836

761

379

381

KK

168

571

444

892

654

098

698

823

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 746, 674 26 1.000.000
G.2 912, 442, 506, 112 82 350.000
G.3 231, 842, 836, 761, 379, 381 126 210.000
G.KK 168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 823 153 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 280 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3531 40.000

XS Max 3D thứ 2, 06/03/2023

G.1

663

032

G.2

928

952

599

518

G.3

261

048

256

974

052

051

KK

048

959

501

019

134

459

407

153

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 663, 032 83 1.000.000
G.2 928, 952, 599, 518 76 350.000
G.3 261, 048, 256, 974, 052, 051 154 210.000
G.KK 048, 959, 501, 019, 134, 459, 407, 153 192 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 481 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4514 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/03/2023

G.1

311

544

G.2

861

308

217

867

G.3

576

766

526

103

583

915

KK

945

613

466

215

453

484

868

109

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 311, 544 30 1.000.000
G.2 861, 308, 217, 867 73 350.000
G.3 576, 766, 526, 103, 583, 915 95 210.000
G.KK 945, 613, 466, 215, 453, 484, 868, 109 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 308 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3412 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/03/2023

G.1

951

271

G.2

176

901

777

306

G.3

748

434

262

498

536

748

KK

692

008

481

386

733

938

731

759

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 951, 271 30 1.000.000
G.2 176, 901, 777, 306 79 350.000
G.3 748, 434, 262, 498, 536, 748 82 210.000
G.KK 692, 008, 481, 386, 733, 938, 731, 759 119 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 262 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2972 40.000

XS Max 3D thứ 2, 27/02/2023

G.1

845

763

G.2

946

956

216

284

G.3

959

833

551

708

081

434

KK

303

879

165

535

652

652

755

939

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 845, 763 52 1.000.000
G.2 946, 956, 216, 284 114 350.000
G.3 959, 833, 551, 708, 081, 434 158 210.000
G.KK 303, 879, 165, 535, 652, 652, 755, 939 207 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 16 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 474 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4256 40.000

XS Max 3D thứ 6, 24/02/2023

G.1

704

151

G.2

533

101

123

441

G.3

634

457

037

533

652

802

KK

664

960

371

458

924

520

602

578

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 704, 151 20 1.000.000
G.2 533, 101, 123, 441 123 350.000
G.3 634, 457, 037, 533, 652, 802 110 210.000
G.KK 664, 960, 371, 458, 924, 520, 602, 578 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 265 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3276 40.000